Alternatieven compensatie

Moet er wel worden gecompenseerd?

Verslechtering van de arbeidsvoorwaarden mag niet zomaar. Daarvoor moet een belangrijke reden zijn. De wijziging van het fiscale kader is dat in beginsel niet. De wijziging vereist bovendien individuele instemming van de medewerker, waarbij de medewerker ondubbelzinnig geïnformeerd moet worden. Het staat de medewerker vrij om wel mee te werken aan een verlaging van de pensioenopbouw zonder compensatie. Het is dan erg belangrijk dat de medewerker goed gekend wordt in het effect van de nieuwe pensioenregeling. Beperk de risico’s!

Verschillende opties voor compensatie

De werkgever is niet verplicht om compensatie te vinden op het gebied van de arbeidsvoorwaarde ‘pensioen’, maar de meeste pensioenregelingen bieden wel mogelijkheden tot compensatie.

Door verlaging van de eigen bijdrage van de werknemer kan eenvoudig een compensatie plaatsvinden. Dat betekent dat de werknemer dus minder zelf gaat betalen voor het pensioen en als gevolg hiervan vooruit gaat in het netto salaris.

Het verlagen van de AOW franchise is een tweede oplossing die snel kan worden toegepast in een gewijzigde pensioenregeling. De AOW franchise is het gedeelte van het salaris waarover géén pensioen wordt opgebouwd. Door de franchise te verlagen, wordt het gedeelte van het loon waarover pensioen wordt opgebouwd groter en daarmee de pensioenopbouw ook.

Een verbetering van de toeslagen in de pensioenregeling kan ook bijdragen aan compensatie. De toeslag in een pensioenregeling is de indexatie van de pensioenregeling. Door de toeslag te verhogen wordt de pensioenuitkering van de medewerker (jaarlijks) hoger.

Onder een verbetering van de toeslagen kan ook worden begrepen het invoeren van een staffelvolgende premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (ook bekend als PVI). De staffelvolgende premievrijstelling bewerkstelligt dat er méér pensioen wordt opgebouwd in een beschikbare premieregeling als een medewerker arbeidsongeschikt raakt. Eventueel zou ook gedacht kunnen worden aan het invoeren van een garantierendement in een beschikbare premieregeling. Deze garanties kunnen bij de meeste pensioenverzekeraars worden verkregen door een extra premiebetaling. Meestal worden deze premies als ‘duur’ ervaren en daarom niet gekozen voor zo’n garantie.

Compensatie kan ook gevonden worden in de verbetering van het partnerpensioen. Te denken valt het overstappen van een partnerpensioen op basis van risico verzekering naar een op te bouwen partner pensioen. Ook is het invoeren van een collectieve ANW hiaat verzekering een optie.

Tot slot kan ook de compensatie gevonden worden in de vorm van verhoging van het bruto loon. Het effect hiervan is niet alleen hoger netto loon, ook bouwt de werknemer meer pensioen op (er is immers meer loon waarover pensioen wordt opgebouwd). Tip: vanaf 2015 wordt de zogenaamde werkkostenregeling verplicht. Dat kan worden benut. In veel gevallen is het namelijk mogelijk om bruto loon via de werkkostenregeling als netto loon uit te betalen of voor werknemers met een hoger inkomen is het goedkoper om een vergoeding aan de werkkostenregeling toe te kennen, dan verhoging van het ‘gewone’ loon.

Voorstel voor de werknemer

Van belang is om een goede keuze te maken tussen deze opties en de medewerker hierover goed te informeren. Laat ook een berekening maken van het verschil in pensioenopbouw voor de medewerker. Meer hulp nodig voor het bepalen van de opties of in de keuze tussen deze opties? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

 

Comments are closed