De pensioenregeling moet worden aangepast worden voor 1 januari 2015: hoe zit dit?

Werkgevers wijzigen eind 2014 de pensioentoezegging vanwege aanpassing van het fiscale kader per 2015. Dat heeft arbeidsrechtelijke  en financiële gevolgen die de werkgever én werknemer raakt. Wat moet de werkgever doen en wat zijn de rechten van de werknemer? Er zijn meerdere opties mogelijk met verschillende impact. Het wijzigen van de pensioenregeling biedt ook kansen voor de uitvoeringsovereenkomst met de verzekeraar. Het is daarom raadzaam om tijdig te beginnen met de aanpassing van de regeling, zodat er goede keuzes gemaakt worden.

Wat is de impact als de regeling niet wordt aangepast?

Het fiscale kader is veranderd  per 1 januari 2015. Als de pensioenregeling hier niet aan wordt aangepast, wordt de hele regeling onzuiver en wordt de gehele waarde van de pensioenaanspraak belast. Bovendien wordt revisierente in rekening gebracht. De impact is enorm als de regeling niet wordt aangepast.

Moet de pensioenregeling wel worden aangepast?

Aanpassing kan op meerdere onderdelen noodzakelijk zijn. Het maximale opbouwpercentage wordt verlaagd naar 1,657% voor middelloonregelingen met een pensioendatum van 65 jaar. Er wordt een maximum aan pensioengevend salaris ingevoerd van € 100.000. De minimum franchise wordt gewijzigd en wordt hoger voor eindloonregelingen en lager voor middelloonregelingen: € 14.203 respectievelijk € 12.552. Tenslotte moeten pensioenregelingen met een bruto staffel worden aangepast naar netto staffels voor 1 januari 2015. Moet er wel worden aangepast?

Voorstel van verzekeraar of intermediair

In de meeste gevallen zal de verzekeraar en/of intermediair erkennen dat de pensioenovereenkomst moet worden gewijzigd. Er komt een nieuw voorstel. Daarmee zult u voldoen aan de nieuwe fiscale wetgeving. Maar is de nieuwe regeling ook passend voor u het bedrijf en andere kansen benut en risico’s afgedicht? Laat u goed adviseren over de mogelijkheden en alternatieven. Begin tijdig is het advies!

Consequenties voor de werknemer

Verlaging van het opbouwpercentage van het pensioen en maximering van het pensioengevend salaris is een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. De werknemer zal in de toekomst minder pensioen gaan opbouwen. De wijziging in de AOW-franchise kan een (lichte) verbetering van de pensioenopbouw betekenen. Het ouderdomspensioen wordt per saldo dus minder. Maar de consequenties voor het partnerpensioen zijn des te groter ingeval van overlijden voor de pensioendatum.  Voor werknemers die minder pensioen op gaan bouwen als gevolg van de aftopping tot € 100.000 aan pensioengevend loon is de netto lijfrente of netto pensioen ingevoerd. Dat is vaak niet het beste alternatief.

Beperk de risico’s

Het voldoen aan de fiscale wetgeving is een must. Maar dat is niet voldoende. Wijziging van de pensioenregeling, betekent ook een wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Houdt er rekening mee dat een OR en/of medewerkers individueel instemming moeten geven aan deze gewijzigde overeenkomst.  Daarbij is het erg belangrijk dat de werknemer goed wordt geïnformeerd over de impact van de wijziging. Beperk de risico’s.

Benut kansen

Het wijzigen van de pensioenregeling biedt ook kansen. Vaak zijn oudere pensioenovereenkomsten relatief duur, of bevatten andere onvolkomenheden danwel risico’s.  Veel pensioenregelingen kunnen tegenwoordig goedkoper worden aangeboden op onderdelen van risicopremies en kosten in het product. Komt de uitvoeringsovereenkomst in 2015 ook op einddatum. Laat dan het nieuwe aanbod ook objectief vergelijken met andere pensioenverzekeraars. Benut deze kansen.

Onderneem meteen actie

Pensioenuitvoerders en adviseurs zullen flink aan de slag moeten om alles geregeld te krijgen voor 1 januari 2015. Start daarom meteen met het bepalen van uw opties en voorkom dat er onder tijdsdruk verkeerde keuzes gemaakt worden. Lijst met acties en stappen.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek over uw kansen.

Comments are closed