Uitstel van de aanpassing mogelijk?

De wijziging van het fiscale kader per 2015 vereist aanpassing vóór 1 januari 2015. Dat kan kort dag zijn. Het is mogelijk om deze aanpassing later door te voeren. Daarmee heeft u meer tijd om kansen te benutten of risico’s uit te sluiten. Beperk de risico’s. Maak gebruik van kansen.

Wijzig de uitvoeringsovereenkomst

Het belangrijkste is dat de uitvoeringsovereenkomst met de verzekeraar tijdig wordt aangepast. Anders zal de pensioenregeling onzuiver worden. Dat betekent belastingheffing over de gehele pensioenspraak. De verzekeraar zal dan ook aandringen op een tijdige ondertekening van de nieuwe uitvoeringsovereenkomst.

Overleg met de verzekeraar en de medewerkers

De verzekeraar is gebaat bij ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst. De verzekeraar loopt namelijk risico dat als de aanpassing niet tijdig gebeurt, de fiscus bij hun aanklopt en afdracht van loonheffing over de pensioenen eist. De verzekeraar kan wel bereid zijn de verdere juridische implementatie even op te schorten, hetgeen de mogelijkheid open houdt om nog wijzigingen door te voeren ná 1 januari 2015. Arbeidsrechtelijk moeten de medewerkers ook tijdig geïnformeerd worden over de wijziging. Door een goede communicatie met de medewerker kan aangegeven worden dat de definitieve keuze later in het jaar wordt bekend gemaakt.

Gebruik een voorlopige overeenkomst

Het is mogelijk om een concept overeenkomst voor 1 januari 2015 aan de fiscus voor te leggen als het niet lukt om de definitieve keuze te maken voor aanvang van het nieuwe jaar. Er kan aan de fiscus overlegd worden wat de hoofdlijnen zijn van de nieuwe overeenkomst, waarbij de definitieve nieuwe pensioenovereenkomst binnen zes maanden wordt opgemaakt. Dit geeft dus extra tijd.

Neem tijdig actie

Het is belangrijk om de concept regeling vóór 1 januari 2015 bij de fiscus voor te leggen. Wilt u ondersteuning om dit te realiseren of meer zicht op wat uitstel voor meerwaarde kan bieden? Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak.

 

Comments are closed