Beperk de risico’s

Het wijzigen van een pensioenovereenkomst wordt vaak ingegeven door een wijziging van wetgeving. De wetgeving rondom pensioenen is talrijk. Het doorvoeren van een wijziging kan voor één wet noodzakelijk zijn, maar ook consequenties hebben voor andere relevante wetgeving. Het klakkeloos wijzigen van de pensioenuitvoering kan grote risico’s met zich meebrengen. Enkele voorbeelden:

Aanpassing van het fiscale kader, denk aan de arbeidsrechtelijke positie

Als het fiscale kader vereist om de pensioentoezegging te versoberen, wil dat niet zeggen dat dit arbeidsrechtelijk ook ‘zomaar’ kan. Pensioen maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden en kan niet zonder instemming van de medewerker verlaagd worden. De werknemer die niet instemt, kan bij de werkgever nakoming van de oude regeling eisen. In de praktijk gebeurt dat pas na jaren, veelal als de werknemer met pensioen gaat. Het risico bestaat dat voor jaren aan premies bijbetaald moet worden.

Wijziging vergt een goede communicatie met de werknemer

Als de werknemer instemt met de wijziging van de pensioenregeling is het van belang dat de medewerker ook goed is geïnformeerd over zijn gevolgen van deze nieuwe pensioenregeling. De werkgever zal moeten zorgdragen voor een goede communicatie. Als dat niet goed genoeg gebeurt, bestaat het risico dat de werknemer nakoming van de oude regeling kan vorderen, danwel de verwachting die de werknemer bij de nieuwe regeling redelijkerwijs kon hebben. Bedenk daarbij dat de werknemer bij de rechter veelal als ‘zwakkere partij’ in bescherming wordt genomen door een rechter.

Beperk verschillen tussen werknemers

De wijziging van de pensioentoezegging kan een verschillende impact per werknemer hebben. Als een bepaalde groep medewerkers hier meer nadeel van heeft dan een andere groep kan dat betekenen dat er sprake is van discriminatie. Bijvoorbeeld discriminatie op basis van leeftijd of geslacht. En dat mag niet , tenzij hier een objectieve rechtvaardiging voor is.  Anders kan de ‘andere’ groep werknemers ook nakoming van een betere regeling eisen. Beperk daarom verschillen tussen werknemers.

Wijzig de  pensioenrichtleeftijd, maar ook de arbeidsovereenkomst

Als de AOW leeftijd verandert, wil dat nog niet zeggen dat de pensioenrichtleeftijd in de pensioentoezegging ook mee verandert. Het kan best zijn dat de werknemer al een pensioenuitkering van de pensioenuitvoerder gaat krijgen, terwijl er nog geen AOW wordt uitbetaald. Verder kan het zo zijn dat de arbeidsovereenkomst een afwijkende einddatum kent. Afwijken van de AOW leeftijd is niet zomaar toegestaan. Voorkom dat een werknemer eist langer door te mogen werken dan u dat als werkgever wenselijk vindt!

Impact risico’s

De impact van pensioenrisico’s kunnen enorm zijn. Vaak gaat het over herstel van jaren premiebetaling of de waarde van levenslange nabestaandenpensioenen. Dat loopt al snel in de honderdduizenden euro’s.

Wilt u weten of u de risico’s goed in beeld heeft? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Comments are closed