Maak gebruik van kansen

Als de pensioenwetgeving aanpassing van de pensioenovereenkomst wijzigt, maak dan ook gebruik van de kansen die dit biedt. Het wijzigen van de overeenkomst biedt soms ruimte tot onderhandeling met de pensioenverzekeraar of is een goed moment om de inhoud van de regeling verder aan te passen.

Wijzigt de verzekeraar alleen de verplichte wijzigingen?

Als de pensioenovereenkomst gewijzigd moet worden, zal de pensioenuitvoerder met een aangepast contract komen. In de praktijk is het vaak zo dat er dan kleinere andere aanpassingen tegelijkertijd plaatsvinden. Dat hoeft u als werkgever niet zomaar te accepteren en kan onderhandelingspositie geven op andere onderdelen van de regeling.

Heroverweeg onderdelen van de regeling door gewijzigde marktontwikkelingen

Bij het aangaan van het oorspronkelijke verzekeringscontract worden keuzes gemaakt om de regeling inhoudelijk vast te stellen. Een pensioencontract kent vaak een looptijd van 5 tot 10 jaar. In die periode kan er veel gebeuren die andere keuzes rechtvaardigen. Zo is de tendens dat de risicopremies voor bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheidspensioen of nabestaandenpensioen zijn verlaagd. Dat maakt het interessanter om deze voorwaarde te verbeteren. De pensioenproducten van de verzekeraar zijn vaak ook vernieuwd. Dat kan tot uitdrukking komen in een verbetering in de kosten van het contract, maar ook in meer marktconforme mogelijkheden dat het product kan bieden. De verzekeraar is vaak bereid om het contract open te breken als binnen dezelfde uitvoerder gekozen wordt voor een nieuw product van die verzekeraar.

Zorg dat u de kansen ook benut!

Laat u dus goed informeren bij een wijziging van de pensioenovereenkomst. Wilt u graag weten welke kansen er voor u zijn? Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak of check of aan alles is gedacht.

Comments are closed