Nazorg

Het wijzigen van een pensioenregeling is een complex traject. Dat maakt het wenselijk om achteraf te controleren of alles volledig is afgewerkt. Bovendien is het vaak zo dat wordt onderschat hoe lang het traject duurt, waardoor onder tijdsdruk zaken worden afgewerkt of zelfs uitgesteld. Controle op de uitvoering en nazorg in het proces is gewenst.

Verwerking voor alle partijen

De pensioenregeling is een driehoeksverhouding tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder. De wijziging van de pensioenovereenkomst tussen de werkgever en de pensioenuitvoerder betekent dat de overeenkomsten en toezeggingen tussen de werkgever – werknemer en pensioenuitvoerder – werknemer dienovereenkomstig aangepast moeten worden. Anders kan het mogelijk zijn dat er een toezegging is gedaan die niet is verzekerd.

Afwikkeling juridische documenten pensioenuitvoerder

Vaak is het zo dat de pensioenuitvoerder pas in een later stadium documenten definitief opmaakt, zeker als de wijziging is ingegeven door een gewijzigde wetgeving. Deze documenten moeten altijd grondig gecontroleerd worden.

Controleer de impact op alle relevante wetgeving

De aanpassing van de pensioenregeling vanwege een gewijzigde wetgeving zal getoetst moeten worden aan andere relevante wetgeving. Als het fiscale kader wijzigt, wil dat nog niet automatisch zeggen dat vanuit het arbeidsrecht of de pensioenwet deze wijziging zonder nadere acties doorgevoerd kan worden. Zie ook beperk de risico’s.

Vragen van de werknemer

Houdt er rekening mee dat de wijziging van de pensioenregeling vragen kan oproepen bij de werknemer, ook al wordt vooraf gecommuniceerd over de wijziging. Achteraf komen altijd praktische vragen naar voren of persoonlijke vragen die tijdens een algemene voorlichting niet benoemd kunnen worden. Overweeg ook een inloop spreekuur voor de medewerkers te organiseren.

Heeft u vragen in het traject van de nazorg of twijfelt u of alles ook echt goed is geregeld? Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak.

 

 

Comments are closed