Disclaimer

De website www.pensioenregelingwijzigen.nl heeft als doel iedere werkgever in Nederland met een verzekerde pensioenregeling te voorzien van adequate informatie. De informatie op deze website heeft dan ook een informatief en algemeen karakter.
De op of via deze internetsite verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en geen aanbod (tot het verrichten van werkzaamheden), advies of dienst. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Voor een advies dat is toegesneden op uw specifieke situatie, raden wij u aan contact op te nemen met een pensioenadviseur. 

Rechten

De rechten over deze site en op alle publicaties waarvan u via deze site kennis kunt nemen, berusten bij de eigenaar van deze website, voor zover deze niet (tevens) aan derden toekomen. Gebruik de informatie op deze site is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar niet toegestaan de inhoud van deze website, of van (onderdelen) van daarop beschikbaar gestelde publicaties, te vermeerderen, te wijzigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken in welke vorm en voor welk doel dan ook.

Aansprakelijkheid

Wij hebben de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen, dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. De eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de aangeboden informatie. Wij hebben alle maatregelen genomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om deze site vrij te houden van computervirussen, maar wij kunnen er niet voor instaan dat de site hiervan geheel vrij is. De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van het raadplegen van deze site door virussen wordt veroorzaakt aan uw computerapparatuur of computerprogrammatuur. Deze site bevat hyperlinks naar andere internetsites die niet door de eigenaar worden inricht of onderhouden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van deze sites wordt door de eigenaar uitgesloten. De eigenaar van deze website kan niet aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het niet (volledig) functioneren van de server waarop de website gehost wordt, of welke reden dan ook waarom deze website tijdelijk niet (volledig) functioneel is.

Comments are closed