Moet er per 2015 worden aangepast?

Het merendeel van de werkgevers moet de pensioenregeling aanpassen eind 2014. De fiscale wetgeving verandert per 1 januari 2015. Óf de regeling aangepast moet worden, is afhankelijk van de bestaande regeling. Op meerdere onderdelen kan aanpassing noodzakelijk zijn.

Verlaging van de maximaal toegestane opbouw

De maximale pensioenopbouw wordt verlaagd. Het maximum opbouwpercentage per dienstjaar wordt 1,875% in plaats van 2,15% op basis van middelloon en 1,657% in plaats van 1,9% voor eindloonregelingen­­­. Hogere pensioenopbouw wordt fiscaal niet langer toegestaan, waardoor de bestaande regeling aangepast moet worden als het percentage hoger is. Deze percentages zijn gebaseerd voor een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Voor pensioenregelingen die nog uitgaan van een pensioenleeftijd van 65 zijn de maximale opbouwpercentages lager.  De toegestane opbouw wordt  1,616% in plaats van 1,84% op basis van middelloon en 1,428% in plaats van 1,63% voor eindloon­­­regelingen.

Voor pensioenregelingen met een uitruilbaar partnerpensioen én een pensioen ingangsdatum van 65 jaar mogen de maximale opbouwpercentages iets hoger zijn.  Dat is 1,657% bij een middelloonregeling en 1,465% bij een eindloonregeling.

Voor beschikbare premieregelingen is de staffel op vergelijkbare manier verlaagd.  De staffel is vindbaar op de belastingdienstpensioensite.

Invoering maximum pensioengevend salaris

Het maximale salaris waarover pensioen opgebouwd mag worden, bedraagt € 100.000 vanaf 1 januari 2015. Het maximum geldt voor het ouderdoms-, partner- en wezenpensioen, maar niet voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze beperking roept in de praktijk meerdere vragen op over mogelijkheden van compensatie en effecten van de beperking.

Wijziging van de AOW franchise

De minimale franchise wordt aangepast en verschilt voor eindloonregelingen en de middelloon- of beschikbare premieregelingen. De AOW franchise zal 100/75 gaan bedragen voor middelloon regelingen en 100/66,28 voor eindloonregelingen.  Voor 2015 zal de minimale franchise daarom € 14.203 respectievelijk € 12.552 bedragen. In de praktijk kan het zo zijn dat in één regeling twee verschillende franchises toegepast gaan worden, met name doordat de toezegging op het partnerpensioen kan afwijken van het ouderdomspensioen.

Omzetting van bruto naar netto staffels

Beschikbare premieregelingen die een bruto staffel kennen, moeten worden omgezet naar een regeling met netto staffels. In feite betekent dit dat oudere contracten met een beschikbare premieregeling allemaal op dit onderdeel gewijzigd moeten worden. Veel uitvoeringsovereenkomsten kenden een looptijd van 10 jaar waardoor er nog betrekkelijk veel pensionregelingen met bruto staffels zijn. De wijziging van bruto staffels naar netto staffels betekent in feite dat de kosten niet langer ‘aan de achterkant’ aan de premie worden onttrokken, maar kosten eerst worden voldaan, waarna de toegezegde premie aan het pensioenkapitaal wordt toegevoegd.

Acties aanpassingen

De verzekeraar of intermediair zal met een voorstel komen tot aanpassing van de pensioenregeling. Het maken van goede keuzes in de aanpassingen en afdichten van alle wettelijke verplichtingen en risico’s vergt voorbereidingstijd. Laat daarbij kansen ook niet onbenut en begin tijdig met de voorbereiding van de wijzigingen. Wilt u weten of uw pensioenregeling aanpassing behoeft, of advies over de mogelijkheden?  Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Comments are closed